Cenník reklamy

 

 

Homepage
Reklama
Mezera
Katalóg firiem
Doporučujeme
BANNER    
Zobrazenie na všetkých stránkach webu hore 760 x 100 px max. 50 kB
  týždeň 300 €
  mesiac 900 €
 
TEXT  
Zobrazenie na všetkých stránkach webu hore max. cca 36 znakov vr. medzier
  týždeň 100 €
  mesiac 300 €
 
SKYSCRAPER    
Zobrazenie na všetkých stránkach webu vpravo 160 x 600 px max. 80 kB
  týždeň 400 €
  mesiac 1 200 €
 
BUTTON 1    
Zobrazenie iba na homepage 125 x 125 px max. 25 kB
  týždeň 130 €
  mesiac 400 €
 
BUTTON 2    
Zobrazenie iba na homepage 125 x 125 px max. 25 kB
  týždeň 115 €
  mesiac 350 €
 
LEADERBOARD    
Zobrazenie na všetkých stránkach webu dole 745 x 210 px max. 100 kB
  týždeň 200 €
  mesiac 600 €
 
ODPORÚČAME
Zvýhodnené zobrazenie firmy zapísané v katalógu firiem - objaví sa na homepage a pod vyhľadávacím formulárom katalógu
  týždeň 50 €
  mesiac 150 €
 

Ceny sú uvedené bez DPH. Jednu reklamnú plochu môžu využiť až 4 inzerenti (2 inzerenti u plôch BUTTON 1 a BUTTON 2). Pri viac inzerentov sa ich bannery striedajú. Je možné objednať tiež exkluzívne zobrazenie bez striedaní - výsledná cena sa násobí koeficientom 3,2 (1,6 u plôch BUTTON 1 a BUTTON 2) a je nutné počkať na dobeh už objednaných kampaní. Ďalšou možnosťou je nechať banner striedať, avšak zakázať ostatným na danej ploche inzerovať rovnaký druh strojov, príslušenstva alebo služieb. V tomto prípade sa štandardné ceny násobia koeficientom 2,0. Bannery prijímame vo formáte JPG, GIF alebo FLASH. 

Požiadavky na banner vo formáte FLASH:
- Banner vytvorený v programe Macromedia / Adobe Flash
 - Hypertextový odkaz na požadovanú stránku zadaný "natvrdo"
 - V prípade bieleho pozadia je nutné ho do bannera skutočne vložiť (inak bude presvitať žlté pozadie stránok bagermajster.sk)

Radi pre Vás banner vytvoríme podľa Vašich predstáv. Kontaktujte nás pre cenovú ponuku.
Návštevnosť za mesiac (január 2013): 4 103 unikátnych návštev, 5 788 návštev celkom, 26 133 zhlédnutých stránok. Zdroj: Google Analytics. Tento cenník je v platnosti od 1. 1. 2012.