reklama
reklama

SMOLO Recycling s.r.o.

Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla založena v prosinci roku 2016 a její obchodní činnost započala v dubnu 2017. Působí především v oblasti severní Moravy a Slezska.

SMOLO Recycling s.r.o. je součástí skupiny SMOLO se sídlem v Třinci, jejíž hlavní obchodní činností je nakládání s odpady. Skupina SMOLO je českou a ryze regionální společností, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, komunálními službami, demolicemi, recyklacemi a zemními pracemi.

Zajišťuje komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady ostatními i nebezpečnými. Cílem skupiny je předcházet vzniku odpadu, zajišťovat svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, recyklací odpadu, jeho dalším využitím případně odstraněním.

Společnost SMOLO Recycling se specializuje na zpracování velkoobjemových stavebních a průmyslových odpadů. Firma dále komplexně zajišťuje demoliční, demontážní a zemní práce, recyklace odpadů a obchod s kamenivem. V současné době má SMOLO Recycling 25 zaměstnanců.

SMOLO

Nabízené služby

SMOLO Recycling nabízí své služby v portfoliu šesti různých středisek.

1. Středisko recyklace:

Zajišťuje drcení a třídění materiálů (beton, asfalt, cihla, struska, koks, uhlí, lomové a těžené kamenivo mobilními linkami).
Středisko recyklace využívá pro své linky mobilní drtiče čelisťové, odrazové, kuželové, mobilní třídiče, drtící lopaty a frézy. Výstupem linek jsou pak materiály dokladované výrobkovým certifikátem.

2. Středisko stavební výroby provádí:

- demolice komunálních a průmyslových objektů s možností trvalého odstranění vytěžených sutin,
- přípravy území pro stavby resp. zemní práce s možností trvalého odstranění a uložení vytěžených zemin,
- odstranění škod způsobených hutní a důlní činností včetně rozsáhlých terénních úprav,
- realizaci inženýrských sítí, betonářských prací, zpevněných ploch, terénních a zahradnických úprav.

3. Středisko odpadů zabezpečuje:

- komplexní odborné nakládání s odpady v rámci firmy SMOLO Recycling i jako službu pro klienty,
- převzetí, využití nebo odstranění stavebních a průmyslových odpadů zahrnujících legislativní a technická řešení,
- certifikaci recyklovaných stavebních výrobků dle příslušných norem,
- provozování zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince.

4. Středisko kameniva obstarává:

- komplexní obchod s kamenivem recyklovaným, lomovým, těženým, hlušinou a struskou,
- dodávky žulových kostek, obrubníků a žulového odseku,
- dodávky kameniva přímo odběrateli na stavbu nebo prostřednictvím provozu (zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince).

5. Středisko mechanizace:

Toto středisko má na starosti stroje a zařízení pro realizaci demolic a recyklace, zemní práce, manipulace s materiálem včetně jeho nakládky.
Disponuje mobilní recyklační linkou (mobilní čelisťový drtič a mobilní vibrační třídič), kolovými nakládači 5,5 m³ a pásovými rypadly s demoličním nářadím.

6. Provozovna Bartovice:

Stará se o kancelářské prostory pro firmu SMOLO Recycling s.r.o., ALPINE Bau CZ a.s. (PORR a.s.), Demolition Rental s.r.o., Tartagal s.r.o., GALOP Morava s.r.o. a DEFENDIT Cordis s.r.o.
Součástí provozovny je ubytovna s kapacitou 35 lůžek se sociálním zázemím.

O skupině SMOLO

Skupina SMOLO se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší využití odpadů a energií z odpadů.

Skupina se skládá z několika samostatných obchodních jednotek:

SMOLO Services s.r.o. se primárně zaměřuje na odpadové hospodářství v oblasti průmyslových odpadů a komunálních odpadů.
SMOLO Třinec s.r.o. se primárně zaměřuje na svoz a odstraňování odpadů v třineckém regionu a údržbu komunikací.
SMOLO Recycling s.r.o. je zaměřen na demolice, zemní práce a recyklaci stavebního odpadu.
SMOLO HB s.r.o. se provozovatelem skládky nebezpečného a komunálního odpadu v Horním Benešově.
SMOLO Hydraulics s.r.o. provádí montáže, servis a revize hydraulických nástaveb. Výhradní zástupce dánské značky HMF.
Beskydská stavební společnost a.s. zaměřena na pozemní stavitelství.

Komentáre

Aby ste sa mohli vyjadriť, prihláste sa alebo si vytvorte užívateľský účet.

    Kladivá a pásy Renomag
    reklama