reklama
Renomag Slovakia
reklama

SMOLO Recycling s.r.o.

Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla založena v prosinci roku 2016 a její obchodní činnost započala v dubnu 2017. Působí především v oblasti severní Moravy a Slezska.

SMOLO Recycling s.r.o. je součástí skupiny SMOLO se sídlem v Třinci, jejíž hlavní obchodní činností je nakládání s odpady. Skupina SMOLO je českou a ryze regionální společností, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, komunálními službami, demolicemi, recyklacemi a zemními pracemi.

Zajišťuje komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady ostatními i nebezpečnými. Cílem skupiny je předcházet vzniku odpadu, zajišťovat svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, recyklací odpadu, jeho dalším využitím případně odstraněním.

Společnost SMOLO Recycling se specializuje na zpracování velkoobjemových stavebních a průmyslových odpadů. Firma dále komplexně zajišťuje demoliční, demontážní a zemní práce, recyklace odpadů a obchod s kamenivem. V současné době má SMOLO Recycling 25 zaměstnanců.

SMOLO

Nabízené služby

SMOLO Recycling nabízí své služby v portfoliu šesti různých středisek.

1. Středisko recyklace:

Zajišťuje drcení a třídění materiálů (beton, asfalt, cihla, struska, koks, uhlí, lomové a těžené kamenivo mobilními linkami).
Středisko recyklace využívá pro své linky mobilní drtiče čelisťové, odrazové, kuželové, mobilní třídiče, drtící lopaty a frézy. Výstupem linek jsou pak materiály dokladované výrobkovým certifikátem.

2. Středisko stavební výroby provádí:

- demolice komunálních a průmyslových objektů s možností trvalého odstranění vytěžených sutin,
- přípravy území pro stavby resp. zemní práce s možností trvalého odstranění a uložení vytěžených zemin,
- odstranění škod způsobených hutní a důlní činností včetně rozsáhlých terénních úprav,
- realizaci inženýrských sítí, betonářských prací, zpevněných ploch, terénních a zahradnických úprav.

3. Středisko odpadů zabezpečuje:

- komplexní odborné nakládání s odpady v rámci firmy SMOLO Recycling i jako službu pro klienty,
- převzetí, využití nebo odstranění stavebních a průmyslových odpadů zahrnujících legislativní a technická řešení,
- certifikaci recyklovaných stavebních výrobků dle příslušných norem,
- provozování zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince.

4. Středisko kameniva obstarává:

- komplexní obchod s kamenivem recyklovaným, lomovým, těženým, hlušinou a struskou,
- dodávky žulových kostek, obrubníků a žulového odseku,
- dodávky kameniva přímo odběrateli na stavbu nebo prostřednictvím provozu (zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince).

5. Středisko mechanizace:

Toto středisko má na starosti stroje a zařízení pro realizaci demolic a recyklace, zemní práce, manipulace s materiálem včetně jeho nakládky.
Disponuje mobilní recyklační linkou (mobilní čelisťový drtič a mobilní vibrační třídič), kolovými nakládači 5,5 m³ a pásovými rypadly s demoličním nářadím.

6. Provozovna Bartovice:

Stará se o kancelářské prostory pro firmu SMOLO Recycling s.r.o., ALPINE Bau CZ a.s. (PORR a.s.), Demolition Rental s.r.o., Tartagal s.r.o., GALOP Morava s.r.o. a DEFENDIT Cordis s.r.o.
Součástí provozovny je ubytovna s kapacitou 35 lůžek se sociálním zázemím.

O skupině SMOLO

Skupina SMOLO se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší využití odpadů a energií z odpadů.

Skupina se skládá z několika samostatných obchodních jednotek:

SMOLO Services s.r.o. se primárně zaměřuje na odpadové hospodářství v oblasti průmyslových odpadů a komunálních odpadů.
SMOLO Třinec s.r.o. se primárně zaměřuje na svoz a odstraňování odpadů v třineckém regionu a údržbu komunikací.
SMOLO Recycling s.r.o. je zaměřen na demolice, zemní práce a recyklaci stavebního odpadu.
SMOLO HB s.r.o. se provozovatelem skládky nebezpečného a komunálního odpadu v Horním Benešově.
SMOLO Hydraulics s.r.o. provádí montáže, servis a revize hydraulických nástaveb. Výhradní zástupce dánské značky HMF.
Beskydská stavební společnost a.s. zaměřena na pozemní stavitelství.

Komentáre

Aby ste sa mohli vyjadriť, prihláste sa alebo si vytvorte užívateľský účet.

    Garance spokojenosti iDig
    reklama